Logo POE Impuls Płock

Pl. Dąbrowskiego 3 lok. 24
09-409 Płock
☎ (24)364 22 99, kom. 502 464 610

Oferta na rok 2017/2018

aktualizacja - 16.04.2017 (kliknij jedno z poniższych, aby rozwinąć)

Studia podyplomowe

  Współpraca z Wyższą Szkołą Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi- adres strony internetowej www.medyk.edu.pl; telefon 42 683 44 44 lub 502 46 46 10
 1. Przygotowanie pedagogiczne- 3 semestry, 500 godzin, w tym 150 godzin praktyki w wybranej placówce oświatowej
 2. Oligofrenopedagogika – 3 semestry, 470 godzin, w tym 120 godzin praktyki w wybranej placówce oświatowej
 3. Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości- 3 semestry, 380 godzin, w tym 30 godzin praktyki w wybranej placówce oświatowej
 4. Wczesne nauczanie języka angielskiego – 3 semestry, 410 godzin, w tym 60 godzin praktyki w wybranej placówce oświatowej
 5. Edukacja wczesnoszkolna ( wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe)- 3 semestry, 500 godzin, w tym 150 godzin praktyki w wybranej placówce oświatowej
 6. Nauczanie historii w szkole - 3 semestry, 410 godzin, w tym 60 godzin praktyki w wybranej placówce oświatowej
  • W zależności od potrzeb może to być inny przedmiot np. geografia, technika, plastyka, WOS itp.

Kursy doskonalące i warsztaty

 1. Nauczyciel stażysta na drodze rozwoju zawodowego - 5 godz.
 2. Nauczyciel kontraktowy na drodze rozwoju zawodowego - 5 godz.
 3. Jak zostać nauczycielem dyplomowanym ? - 5 godz.
 4. Pory roku w technikach plastycznych - 5 godz.
 5. Anioły w różnych technikach plastycznych - 5 godz.
 6. Anioły z papierowej wikliny - 5 godz.
 7. Gwiazdy Betlejemskie z bibuły i taśmy papierowej - 5 godz.
 8. Kukiełki - 5 godz.
 9. Kwiaty z bibuły - 5 godz.
 10. Decoupage, jako technika zdobnicza - 10 godz.

Szkolenia rad pedagogicznych

 1. Organizacja i realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce – 5 godz.
 2. Diagnozowanie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym narzędzia diagnozy – 5 godz.
 3. Wspieranie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – 5 godz.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – praca z uczniem zdolnym – 5 godz.
 5. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów klas w pierwszym etapie edukacyjnym – 5 godz.
 6. Arteterapia w pedagogice zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 5 godz.
 7. Świetlica miejscem rozwoju i zabawy dziecka – 5 godz.
 8. Mnemotechniki uczenia się i zapamiętywania – 5 godz.
 9. Techniki ułatwiające uczenie się – 5 godz.
 10. Asertywność w pracy nauczyciela – 5 godz.
 11. Metoda projektu w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej – 5 godz.
 12. Zabawy i ćwiczenia uczące empatii i pracy zespołowej – 5 godz.
 13. Wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci – 5 godz.
 14. Kompetencje ucznia na progu drugiego etapu edukacyjnego – 5 godz.
 15. Prawa i obowiązki nauczyciela – 5 godz.
 16. Odpowiedzialność etyczna i prawna nauczyciela – 5 godz.
 17. Prowadzenie dokumentacji szkolnej przez nauczyciela – 5 godz.
 18. "Ceremoniał" szkolny i tradycja szkolna – 5 godz.
 19. Komunikacja interpersonalna – 5 godz.
 20. Kształtowanie wizerunku szkoły i współpraca ze środowiskiem lokalnym – 5 godz.
 21. Postępowanie powypadkowe w szkole/placówce oświatowej – 5 godz.
 22. Pierwsza pomoc przedmedyczna – 8 godz.
 23. Szkolenie okresowe BHP nauczycieli i pracowników administracyjno-biurowych w placówkach oowiatowych – 10 godz.
 24. Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 8 godz.
 25. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców – 16 godz.
 26. Kurs kierowników wycieczek szkolnych – 8 godz.
 27. Mediacja jako narzędzie rozwiązywania konfliktów 5
 28. Rozpoznanie i praca z dzieckiem z chorobą Aspergera – 5 godz.
 29. Jak przeprowadzić dobrą lekcję? - 5 godz.
 30. Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej -5 -godz.
 31. Program Profilaktyczny Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie – 8 godz.
 32. Program Profilaktyczny Fantastyczne możliwości – 8-godz.
 33. Nadpobudliwość czy ADHD ? - -5 godz.
 34. Monitorowanie podstawy programowej w szkole – 5 godz.
 35. Praca metodą projektu w szkole podstawowej – 5 godz.
 36. Ocenianie kształtujące w poszukiwaniu efektywnego modelu nauczania i uczenia się uczniów -5 godz.
 37. Kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym – 5 – godz.

Prelekcje dla rodziców

Szkoła/przedszkole proponuje własne tematy

Terminy nadchodzących kursów

 • -szkolenie-konsultacje dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
 • -pory roku w technikach plastycznych
 • -organizacja i realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce
 • -kierownik i wychowawca wypoczynku
 • -kierownik wycieczek