Logo POE Impuls Płock

Pl. Dąbrowskiego 3 lok. 24
09-409 Płock
☎ (24)364 22 99, kom. 502 464 610

Kadra szkoleniowa

 • mgr Zofia Popielarska - dyrektor
 • mgr Sylwia Bazelak-Kamińska
 • mgr Grażyna Borczuk
 • dr Elżbieta Buchcic
 • dr Maria Cichocka
 • mgr Ewa Chojnacka
 • mgr Monika Chojnacka
 • dr Dorota Dądzik
 • mgr Dorota Grzybowska
 • mgr Emilia Heljasińska-Schmidt
 • dr Małgorzata Jagodzińska
 • dr Teresa Janicka-Panek
 • mgr Katarzyna Jankowska
 • mgr Urszula Jackiewicz
 • Bogusław Kosim
 • mgr Małgorzata Kowalska
 • mgr Katarzyna Lisicka
 • mgr Anna Liśkiewicz
 • mgr Katarzyna Lorens
 • mgr Marzenna Machała-Pniewska
 • dr Dawid Misiak
 • mgr Joanna Nawrocka-Szmulewicz
 • mgr Janina Osiecka
 • mgr Joanna Osowska
 • mgr Agnieszka Pilewska
 • mgr Wiesława Rutkowska
 • dr Anna Strumińska-Doktór
 • mgr Anna Terebińska
 • mgr Monika Tomasiewicz
 • mgr Maciej Wierciński
 • mgr Tomasz Wysocki
 • dr Dorota Zawadzka

Informacje

Nadzór pedagogiczny nad Płockim Ośrodkiem Edukacji IMPULS sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. POE IMPULS został wpisany do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 56B/NPDN/2015 oraz do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/00091/2012.